Frågor och svar

Gratis rådgivning

Vi tycker det är viktigt att avfallshanteringen blir rätt från början. Med en fungerande avfallshantering blir det både billigare, bättre & trevligare.

Planering av uppställningsplats och soputrymmen 

Tänk på att det finns tydliga regler och riktlinjer kring uppställningsplatsen på tömningsdagen.

Sorteringsinformation

För att göra rätt måste man veta hur och varför, vi har försökt samla den informationen under broschyrer och länkar.

Kärl_Sofia Gûll

Publicerad 2013-09-25, Uppdaterad 2020-02-12