ÅVS_LotteNilsson (1).JPG

Sortera förpackningar och tidningar ska alla göra

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar i Sverige.

Vad slänger Ystadborna i soppåsen egentligen?

Varje år gör Avfallsenheten en plockanalys för att se vad som finns i Ystadbornas soppåse. Detta gör vi för att ta reda på hur duktiga Ystadborna är på att sortera och om det är något särskilt vi ska fokusera på att informera om för att sorteringen ska bli ännu bättre.

Den senaste plockanalysen gjordes i oktober 2017 på två lass restavfall (den vanliga soppåsen) och två lass matavfall. Vi jämförde det avfall vi samladen in från villor med det avfall vi samlade in från flerbostadshus och kunde kosntatera att det inte är någon större skillnad på sorteringen beroende på bostadstyp. Dock är avfallet från flerbostadshusen något bättre sorterat än avfallet från villahushållen, vilket är ovanligt om man jämför med plockanalyser från andra kommuner.

Mycket matavfall sorteras fortfarande inte ut
Nästan 23 % av den vanliga soppåsen består av matavfall, som hade kunnat sorteras ut och återvinnas som biogas och biogödsel.

Många förpackningar går till förbränning, som hade kunnat återvinnas
Nästan 34 % av den vanliga soppåsen är förpackningar. Dessa hade kunnat återvinnas och bli nya förpackningar om de istället lämnats till en återvinningsstation.

Farligt avfall i soppåsen är inte OK
Varje år ser vi att det hamnar mindre farligt avfall i soppåsen, vilket är bra, men 2017 hamnade ändå 2,1 ton farligt avfall i den vanliga soppåsen och det är inte OK!

Ystadborna är nogranna när de sorterar matavfall
De Ystadbor som sorterar sitt matavfall är noggranna! Vårt insamlade matavfall är 98,2 % rent, vilket är en förutsättning för att det ska kunna återvinnas till biogödsel som sprids på våra åkrar.

 

 

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2020-01-16

Kontakt

I Ystads kommun är det Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna.

Om det är skräpigt eller behövs tömmas på återvinningsstatione nära dig kan du meddela FTI genom att fylla i formuläret på deras hemsida.

 

Sorteringsguide

Osäker på hur du ska sortera ditt avfall och var du ska lämna det?

Besök Sorteringsguide A-Ö som finns på Sysavs hemsida.