Regler och riktlinjer

Renhållningsordningen är ett verktyg för att styra, utveckla och följa upp avfallshanteringen i en kommun.

Ny renhållningsordning är antagen av Kommunfullmäktige

Ystads Kommun har tillsammans med Sysavs delägarkommuner tagit fram en ny Renhållningsordning som ställts ut för samråd mellan 19/10-27/11 2015.

En uppdatering är nödvändig för att möta upp mot nytillkomna krav och regelverk samt nya nationella, regionala och lokala mål för den framtida avfallshanteringen. En renhållningsordning är ett verktyg för att styra, utveckla och följa upp avfallshanteringen i kommunen. 

Den nya Renhållningsordningen antogs i Kommunfullmäktige 17 mars 2016 och gäller från och med 1 april 2016.

En Renhållningsordning består av:

Raps_Ystads_kommun_LotteNilsson

 

 

 

 

Publicerad 2013-09-25, Uppdaterad 2020-04-07

Kontakt

Avfallsenheten
Kundtjänst
0411-57 71 00
Telefontid vardagar kl 9-12 och 13-15
kundtjanst-avfall@ystad.se

Renhållningschef
Catarina Göransson
0411-57 72 48
catarina.goransson@ystad.se

Avfallsutrymme

Följ vårt arbete

Du kan följa vårt arbete i olika kanaler: