Latrintömning

På grund av hanteringsmässiga svårigheter beslutades att upphöra med latrinhämtningen i Ystads kommun från och med 30 mars 2013. Utskick gjordes till befintliga kunder 10 april 2012. Lösningar som ersätter latrinhämtning är till exempel enskilt avlopp, mulltoa eller latrinkompost med hemkompostering, eller mobil toalett.

Installation av enskilt avlopp 

Tillstånd krävs av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Installation av mulltoa eller liknande

Anmälan skickas till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Hemkompostering

Ansökan görs till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Till ansökan ska du bifoga en karta eller en skiss på var komposteringen ska ske.

En latrinkompost ska bestå av minst två behållare som används växelvis. Då en behållare fyllts till 2/3 avbryts tillförseln av latrin och torvströ, och komposten får stå orörd i minst sex månader och eftermogna så att smittämnen får tid att brytas ned.

Komposten ska vara av tåligt material, ha tät botten, regntätt lock och vara utformad så att skadedjur inte kan ta sig in. Dessutom ska komposten vara ventilerad (ventilationen förses med insektsnät). Komposten ska placeras ovan mark på egen tomt, inte i direkt solljus. Tänk på att den ska placeras lätt åtkomligt inom lämpligt avstånd från toalettutrymmet, och inte närmre tomtgräns än 4,5 meter.

Hyra eller köpa mobil toalett (med tömningar)

Exempalvis baja-Maja, Hyrtoaletten eller liknande. 

Anmälan skickas till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Publicerad 2013-05-14, Uppdaterad 2020-01-20