Flerbostadshus

Det är viktigt att sophanteringen blir rätt från början. Därför erbjuder vi dig alltid rådgivning och informationsmaterial gratis.

Miljöhus, Bild Lotte Nilsson, Ystads kommun Miljöhus, Bild Lotte Nilsson, Ystads kommun

Uppställningsplats, Bild Ystads kommun Miljöhus, Bild Lotte Nilsson, Ystads kommun


Vi vill ge dig en bra lösning efter dina behov. Det kan gälla hur avfallet ska sorteras, vilka material vi ska hämta eller hur många kärl som behövs. Alla har en skyldighet att känna till hur avfallet ska sorteras.
Tillsammans med dig kan vi hitta den bäst passande utrustningen och räkna ut hur lång tid det bör vara mellan tömningarna. Vi informerar även om hur lagstiftningen ser ut. 

Ombyggnad och nybyggnad

Vi bör vara med redan i planeringsstadiet för att ge råd om hur avfallsutrymmen ska utformas så att de blir praktiska både för boende, personal och för de som hämtar avfallet. Det gäller även kraven som finns på storleken på utrymmet, dragväg, hur stora dörrposter ska vara, låsanordningar m.m. Det är också viktigt att kontakta Plan & Bygg i samband med ombyggnad och nybyggnad.

Läs alltid igenom Enkel vägledning vad du bör tänka på redan i planeringsstadiet. Kontakta Avfallsenhetens miljöstrateg emma.e.nilsson@ystad.se vid frågor.

Detta hjälper vi till med:

  • Vägleder er i vad som är lämpligt avfallsutrymme vid er fastighet, det finns mycket att ta hänsyn till och det är viktigt att det blir rätt från början.
  • Bidra med informationsmaterial till era hyresgäster
  • Informationsmöten kostnadsfritt för era hyresgäster gällande sortering i allmänhet
  • Alltid informationsmöte förslagsvis i miljöhuset/soprummet vid införande av matavfall

På Hedeskoga återvinningscentral kan du som företagare lämna ditt avfall, läs mer på Sysavs hemsida om vad som gäller här för dig som företagare.

Känner du att ditt företag har särskilda behov när det gäller avfallet? Sysav tillhandahåller helhetslösningar för företag och deras avfall. Läs mer på Sysavs hemsida.

 Lite att tänka på när det gäller avfallshantering

Publicerad 2013-12-18, Uppdaterad 2020-06-15

Viktigt

Miljöhus, sorteringsgård eller befintligt soprum.

Genom att erbjuda sortering nära källan det vill säga fastighetsnära insamling så minskar restavfallsmängderna och därmed också era kostnader. Ni skapar miljömedvetenhet hos era hyresgäster samt en bättre service. När du inför fastighetsnära insamling anlitar du själv någon entreprenad som hämtar det sorterade avfallet.
Ystads kommun hämtar restavfall, matavfall och trädgårdsavfall.

Hur och varför?

För att göra rätt måste man veta hur och varför!

Informativa broschyrer och informationsdekaler nås via hemsidan, men de kan också beställas från oss via telefon eller mail.

Fastighetsnära insamling

På FTIs hemsida hittar du hur du går vidare med att implementera fastighetsnära insamling:

Här hittar du bra information

FTI
Sysav
Sopor. nu -Sveriges avfallsportal
www.sopor.nu

Avfallsverige
www.avfallsverige.se

Håll Sverige Rent
www.hsr.se

Elkretsen
www.el-kretsen.se

Ystad Österlenregionens miljöförbund
www.ystadosterlenmiljo.se