Hushållsavfall

 Sopbil Ystads kommun, Bild Lotte Nilsson handtaget utåt, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun

 Hushållsavfall  hämtas av Ystads kommun: 

  • Sätt ut sopkärlet vid tomtgränsen med handtaget utåt senast kl 06.00 på tömningsdagen.
  • Sopkärlet får inte innehålla förpackningsmaterial, el- och elektronikskrot, batterier, farligt avfall, grovavfall och trädgårdsavfall.
  • Paketera ditt avfall väl, knyt ihop påsarna.
  • Aska från kamin eller grill ska paketeras noga och läggas överst i kärlet.
  • Grovsopor (t.ex. möbler, stora mattor och madrasser) får inte placeras i kärlet som är avsett för hushållsavfall. Privatpersoner får lämna grovsopor gratis på Hedeskoga återvinningscentral. Företagare/fastighetsägare måste betala en avgift för att få lämna sina grovsopor. Som fastighetsägare är det lämpligt att ordna hämtning av grovavfall då och då, exempelvis genom placera ut en container som sedan hämtas av en entreprenör.

Var föreberedd

 

 

 

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2020-02-07

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00 (vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Renhållningschef
Catarina Göransson
Telefon: 0411-57 72 48
E-post: catarina.goransson@ystad.se

Miljöstrateg
Emma Nilsson
Telefon: 0411-57 70 86
E-post: emma.e.nilsson@ystad.se

Kommunikatör
Elin Jöryd 
Telefon: 0411-57 70 23
E-post: elin.joryd@ystad.se

Osäker?

Titta under hushållsavfall om du är osäker på vad som räknas som hushållsavfall och som därmed ska hämtas av Ystads kommun.

Ytterligare hjälp finns i Sysavs sorteringsguide.

Kika även gärna på vad matavfall och källsortering för attt skapa dig en bättre kunskap om hur sortering och återvinning ska skötas.

Fettavskiljare

Fett från avskiljare vid affär, restaurang, bageri, gatukök och liknande verksamhet hämtas av entreprenör genom egna avtal. sök på "fettåtervinning"

Kontakta Sysav om du har ytterligare frågor.

Frityrolja

Frityrolja från verksamheter ska lämna till Sysavs återvinningscentral på Spillepengen i Malmö alternativt hämtas av en entreprenör.

Känner du att ditt företag har särskilda behov när det gäller avfallet?

Sysav tillhandahåller helhetslösningar för företag och deras avfall. Läs mer på Sysavs hemsida.