Kärl

 Två-facks bil, bild Lotte Nilsson Ystads kommun Tömning två-facks bil, Bild Lotte Nilsson Ystad kommun

Fastighetsägare/flerfamiljshus

Miljöhus: Yta som behövs avgörs av hur många fraktioner som ska sorteras (papper, plast, metall, mat osv.) Läs vår enkla vägledning innan du börjar planera en ny uppställningsplats eller miljöhus.

Kärlstorlekar som kan vara aktuella

Kärlen finns i storlekarna 190 l, 240 l, 370 l samt 600 l. De får inte bli överfulla eller för tunga. Beställ ett större kärl om det du har inte räcker till. Ring då till Avfallsenheten.

Storleken på kärl beror dels på hur många hushåll som använder kärlen och dels på hur ofta tömning sker.

Överlag sker hämtning en gång i veckan från arbetsplatser och flerbostadshus. Vid övriga bostäder sker hämtning en gång varannan vecka. Från fritidshus, koloniområden och liknande sker hämtning en gång varannan vecka från mitten av maj till mitten av september.

Rekommenderad maxvikt för kärlen är:      

 • 190 liter = 30 kg
 • 240 liter = 40 kg
 • 370 liter = 50 kg
 • 600 liter = 80 kg

För mer information kontakta oss på avfallsenheten på kundtjanst-avfall@ystad.se alt. 0411-57 71 00

Kärlen är märkta efter vilken sorts material som ska läggas i. Märkningen kan kombineras med väggskyltar. Det är viktigt att sorteringen blir rätt!

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2019-05-14

Kontakt

Avfallsenhetens kundtjänst
Tel. 0411-57 71 00
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Information och fakta

 • miljöbalken (1998:808)
 • avfallsförordningen (2001:1 063)
 • arbetsmiljölagen (1977:1 160)
 • byggnadsverkslagen (1994:847)
 • byggnadsverksförordningen (1994:1 215)
 • Boverkets byggregler, BBR (BFS 1993:57)
 • Brandskydd (www.svbf.se)
 • Ystad kommuns Renhållningsordning

Viktigt

Läs igenom vad som gäller i vår vägledning kring avfallsutrymme

Storhelger och röda dagar

Den ordinarie sophämtningen förskjuts något under de veckor då det är storhelg eller då det är röda dagar. Många gånger påverkas hela veckans körningar av detta.

Här hittar du aktuell information om när tömningen sker de kommande storhelgerna och röda dagarna.