Matavfall - flerbostadshus

Nödvändig utrustning för matavfall:

Den extra utrustning som behövs för sortering och insamling av matavfall är påsar, biokorg och särskilda bruna sopkärl. Avfallsenheten tillhandahåller gratis sopkärl samt små påsar och påshållare/biokorgar till alla hushåll i fastigheten. Fler påsar beställs kostnadsfritt genom oss på Avfallsenheten.

matavfall-restavfallskärl, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun påsar, biokorg, kärl, Bild Lotte Nilsson Ystads kommun

Placering av kärl

Kärlen ska placeras så att luktproblem och andra olägenheter förhindras. Allra bäst är ett välventilerat soprum. Om sopkärlen placeras utomhus är det lämpligast att undvika direkt solljus. Det är viktigt att förutsättningarna i soprummet eller på uppställningsplatsen är goda för att hämtningen ska fungera på bästa sätt.
Matavfall kan vara blött vilket innebär att kärlen kan väga en hel del när de är fulla. Av denna anledning ställer Avfallsenheten höga krav på bland annat dragvägens längd och kvalitet. Avfallshämtarens arbete ska inte kompliceras i onödan.

Minska dina avfallskostnader

  • Det går att tjäna pengar på att sortera ut matavfallet från hushållssoporna. Du får inte bara 20 procent i miljörabatt, i bästa fall kan du minska antalet sopkärl som är avsedda för restavfall och därmed minska dina kostnader ytterligare.
  • Om det förekommer föroreningar i matavfallet vid upprepade tillfällen förbehåller avfallsenheten sig rätten att avsluta matavfallsabonnemanget och börja debitera enligt gällande taxa för restavfallsabonnemang.
  • Fastighetsägare/fastighetsskötare ansvarar för att hålla sopkärlen rena.
Publicerad 2013-06-26, Uppdaterad 2020-01-20

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00 (vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Renhållningschef
Catarina Göransson
Telefon: 0411-57 72 48
E-post: catarina.goransson@ystad.se

Miljöstrateg
Emma Nilsson
Telefon: 0411-57 70 86
E-post: emma.e.nilsson@ystad.se

Kommunikatör
Elin Jöryd 
Telefon: 0411-57 70 23
E-post: elin.joryd@ystad.se

Tänk på detta

Utse en kontaktperson som ansvarar för att se till att det finns matavfallspåsar för hyresgästerna i avsett utrymme.

I samband med införandet av matavfallssortering erbjuder vi i de flesta fall en kostnadsfri informationsträff kring sortering av matavfall i synnerhet men även kring sortering i allmänhet.

Fastighetsägaren ansvarar för att dela ut biokorg och informationsmaterial i samband med införandet till alla hyresgäster.

Det är av största vikt att sorteringen sköts och att arbetsmiljökrav som finns följs.

Är du hyresgäst?

Har ni ännu inte matavfall i er fastighet? Påtala gärna detta för din hyresvärd så att hen kan kontakta oss på Avfallsenheten

Har du åsikter kring avfallshanteringen i hyreshuset där du bor?

Alla har en skyldighet att sortera sina förpackningar, tidningar, grovavfall och farligt avfall. Fastighetsägaren ska informera sina hyresgäster hur sorteringen ska skötas, var man ska lämna sitt sorterade avfall samt hålla kärl och avfallsutrymmen i ordentligt skick. Sköts inte detta ska du påtala detta för din hyresvärd.

Tipsa gärna din hyresvärd att vi från Avfallsenheten gärna hjälper till med dekaler till soprummen, informationsblad alternativt informationsmöten.

Kontakta Avfallsenhetens Miljöstrateg på 0411-57 70 86