Det finns inget avfall!

- det finns bara resurser!

Glöm inte att tacka personer du möter som försöker göra hållbara val i vardagen, -de val vi alla gör spelar roll för oss och för kommande generationer

Din och andras insats är viktig hur stor eller liten den än må vara. Vi delar vardagsrum med varandra (jord) - det du gör påverkar mig!

Det finns mycket du kan göra

Under fliken hållbar konsumtion hittar du saker du kan tänka på i din vardag.

Sortering & återvinning är en självklarhet

Alla har en skyldighet att sortera ut förpackningar, farligt avfall, grovavfall mm och lämna till återvinning. Detta ska alla känna till men...vår riktiga utmaning finns på det översta steget i avfallstrappan "minimering"

 

Publicerad 2014-01-20, Uppdaterad 2019-08-22

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00 (vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Renhållningschef
Catarina Göransson
Telefon: 0411-57 72 48
E-post: catarina.goransson@ystad.se

Miljöstrateg
Emma Nilsson
Telefon: 0411-57 70 86
E-post: emma.e.nilsson@ystad.se

Kommunikatör
Elin Jöryd 
Telefon: 0411-57 70 23
E-post: elin.joryd@ystad.se

Här hittar du bra information

Sopor. nu -Sveriges avfallsportal

www.sopor.nu

Avfallsverige

www.avfallsverige.se

Håll Sverige Rent

www.hsr.se

Elkretsen

www.el-kretsen.se

Länge leve prylen

www.langeleveprylen.se

Lunds renhållningsverk

www.framtidsstigen.se