35861149-people-cleaning-forest-volunteers-sorting-trash.jpg

Hjälp till att hålla Ystad rent

Här hittar du information hur vi tillsammans håller rent i vår fina kommun.

Var kommer allt skräp ifrån?

Varför skräpar vi ner?
I Sverige tycker nästan alla att det är helt fel att skräpa ner. 95 % tycker att det är viktigt att minska nedskräpningen och 8 av 10 upplever nedskräpning som ett stort problem. Detta enligt Skräprapporten 2020 från Håll Sverige Rent.

De flesta tycker alltså att nedskräpning är fel och en stor majoritet säger att de inte skräpar ner. Ändå ser vi att det skräpas ner. Varför är det så?

En av anledningarna är bekvämlighet – de flesta skräpar ner ifall de inte ser en papperskorg i närheten eller av ren slöhet. Det kan även vara så att vi ibland tänker att de är ändå  någon annan som städar upp. Vi vet också att skräp föder skräp – om det redan är skräpigt på en plats är det större risk att fler skräpar ner på den platsen.

73 % av svenska anser att det är den egna individen som har det största ansvaret för att minska nedskräpningen. Unga människor som upplever sig ha låg kunskap om nedskräpning samt de som själva skräpar ner tycker i större utsträckning att det är någon annans ansvar och inte ens eget. Däremot är det viktigt att se till sitt eget ansvar gällande nedskräpningsproblematiken. 

Vanligaste skräpet i staden

 • Fimpar är det absolut vanligaste skräpet i våra städer – i de större tätorterna står de för 65 % av allt skräp och snus för 14 %. Totalt står det tobaksrelaterade skräpet för närmare 80 % av skräpet i de större tätorterna. Även i mindre tätorter och förorter dominerar fimpen som skräp – 50 % av skräpet är fimpar
 • Det finns även mycket förpackningar från godis, snacks och glass men även krossat glas och mat- och dryckesförpackningar samt muggar
 • I parker står fimparna för 43 % av skräpet. På andra plats kommer plast, som står för nästan en tredjedel av skräpet. På tredje plats kommer papper och kartongskräp.

Vanligaste skräpet i naturen
Varje år hamnar stora mängder av skräp i den svenska naturen. Plastpåsar, våtservetter och engångsförpackningar är det vanligaste skräpet som lämnas kvar efter ett besök i naturen.

Vanligaste skräpet i havet
Plast är det absolut vanligaste skräpet i havet och det mesta kommer från land. Man uppskattar att det finns 150 miljoner ton plast i haven idag och att det tillförs 5-13 miljoner ton per år. Om vi inte gör något varnar forskare för att det kommer att finnas mer plast än fisk i våra hav år 2050.

Men skräp är inte värdelöst
Om det som hamnar på marken istället sorterades och kastades rätt
kunde det återvinnas och bli till nya produkter.

Ingenting försvinner - allt finns kvar!

Skräp Nedbrytningstider
Glas 1 miljon år
Metall 200-500 år
Fimpar 100-tals år
Plast 100-tals år
Tuggummi 25 år
Organiskt material 1 månad
Papper 1 månad

Nedskräpning i Ystads kommun

2018 blev Ystad tredje bästa kommun i Sverige i det strategiska arbetet mot nedskräpning. Vi är jätteglada men vi nöjer oss inte med det utan vi arbetar vidare!

 • Ystads kommun arbetar med att minska nedskräpningen genom kontinuerlig inventering av behovet av papperskorgar.
 • Det utförs också punktinsatser för att minska nedskräpningen på utvalda platser
 • Kampanjer för att uppmärksamma allmänheten på nedskräpningsproblematiken genomförs ständigt. Ett exempel är de årliga skräpplockardagarna, där Ystad brukar placera sig på topplistan över kommuner med flest anmälda deltagare.
 • 2020 köpte Avfallsenheten i Ystad in 12 skräpplockarstationer som placerades ut vid några av de mest populära rekreationsområdena i kommunen – här hittar du plastpåsar för ditt skräp eller för att plocka skräp på promenaden.

Vad du kan göra för att hjälpa till?

Om du vill hjälpa oss i arbetet mot nedskräpning finns det framförallt fyra saker du kan bidra med:

 • Skräpa inte ner! Släng ditt avfall i närmaste papperskorg eller ta det med dig hem.
 • Säg ifrån när du ser någon annan som skräpar ner
 • Delta i kommunens skräpplockaraktiviteter eller ordna egna med familjen, vännerna eller föreningen
 • Ladda ner appen "Felanmälan Ystads kommun" och uppmärksamma oss på var problem med nedskräpning finns. Du kan också anmäla nedskräpning här 

Kom ihåg!
Du är en del av lösningen. Skräpa inte ner!

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2021-01-07

Kontakta oss

Renhållningschef
Catarina Göransson
Telefon: 0411-57 72 48
E-post: catarina.goransson@ystad.se

Parkchef
Cecilia Persson
Telefon: 0411-57 71 60
E-post: cecilia.a.persson@ystad.se

Felanmälan

Vill du göra en felanmälan eller lämna dina synpunkter gällande nedskräpning? 

Felanmälan hemsida
Felanmälan app

Skräpplockardagarna

Varje vår plockar förskolor, skolor, föreningar, privatpersoner och företag runt om i landet skräp i samband med Håll Sverige Rents Skräpplockardagar. De flesta kommuner i Sverige är med i kampanjen, där främst förskolor och skolor går ut och plockar skräp. 2020 var över 700 000 barn med i kampanjen och i Ystad var vi över 3 500 skräpplockare.

Nordiska kusträddardagen

Nordiska kusträddardagen är en återkommande dag då vi går ut och plockar skräp längs kusten i
Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland.

Håll Sverige rent-dagen

Håll Sverige Rent-dagen är en återkommande dag då vi tillsammans uppmärksammar skräpets konsekvenser, plockar skräp och fokuserar på lösningarna. Dagen är en del av World Cleanup Day, som Håll Sverige Rent är kontaktorganisation för i Sverige.