Trädgårdsavfall som komposteras hemma

Trädgårdsavfall går ofta utmärkt att kompostera i den egna trädgården. Ditt avfall omvandlas då sakta men säkert till närproducerad och användbar jord.

Planering och placering

Att börja kompostera trädgårdsavfall kräver till skillnad från matavfallskompostering ingen anmälan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Till denna typ av kompostering behövs nämligen ingen avancerad behållare. Det är lätt att kompostera trädgårdsavfall!

För smidighetens skull kan du samla avfallet i en enkel behållare, lik en ram. Komposten kan med fördel delas i tre fack att växla mellan årsvis.

Placera gärna trädgårdskomposten lite skuggigt. Hitta ett bra ställe så att dina grannar inte störs.

Vad får läggas i trädgårdskomposten?

I trädgårdskomposten kan du lägga gräs, löv, hö, ogräsrens, sågspån, kutterspån, flis, halm, vall och ängsgräs, vissna blommor, mossa, potatisblast, mindre mängder bark samt jord från balkonglådor och krukor. Undvik att lägga i grövre grenar (<1 cm tjocka), större mängder vedaska och grillkol, kalk, frön samt sjuka växter och ogräs som gått i blom. 

Underhåll processen

Varva färskt, torrt och halvt förmultnat avfall. Undvik stora mängder färskt gräs och våta löv eftersom det täpper till komposten och stör nedbrytningen. Komposten behöver vändas ibland för att få syre. Vänd in torrt avfall om komposten är för blöt, vattna försiktigt om den är torr. Trädgårdsavfall är kolrikt och kompostprocessen går långsamt. Om du sönderdelar materialet så bryts det ner till jord snabbare. För att skynda på processen ytterligare kan du lägga in små mängder kväverikt avfall såsom hästgödsel.

Eldning och flisning av trädgårdsavfall hemma

Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår. När det råder eldningsförbud är det helt otillåtet att elda trädgårdsavfallet i trädgården, hur liten brasa du än hade tänkt göra.

Flisning är ett tredje alternativ för att ta hand om ditt trädgårdsavfall.

Mer information om eldning och flisning av trädgårdsavfall får du hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund, ystadosterlenmiljo.se

Kompostering av matavfall och latrin

Du kan även kompostera matavfall och latrin på din tomt. För dessa två typer av kompostering krävs en skriftlig anmälan. Hämta blanketter och läs mer om hur olika slags hemkompostering går till på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds hemsida, ystadosterlenmiljo.se

Publicerad 2013-02-07, Uppdaterad 2019-09-26

Ystad Österlenregionens miljöförbund

Växel: 0417-57 35 00

Fax: 0417-57 35 01

E-post: exp@ystadosterlenmiljo.se