retoy_2016_Ystad (6).JPG

Pedagogiskt material

Lärande för hållbar utveckling Här nedan hittar du undervisningsunderlag som kan användas året runt.

Förskolan

  • Materialvärlden är ett utbildningsmaterial kring materialåtervinning från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.
  • Blixtpatrullens äventyr från Håll Sverige rent. Material som vill inspirera till arbete med nedskräpning, återvinning, återanvändning och allemansrätt. Materialet riktar sig till förskolan för barn från 4års ålder men kan även användas för de yngre åldrarna i grundskolan.
  • Under våren 2013 visades "Skräp", en serie om sopåtervinning på Barnkanalen, kolla in avsnitten.
  • Håll Sverige Rent "kemikaliesmarta förskolor"

Förskoleklass- årskurs 4

Årskurs 4-9

Årskurs 9 och äldre

Allmänt bra pedagogiskt material

Använd gärna våra bildspel/Avfallsenheten

Publicerad 2014-01-07, Uppdaterad 2020-06-05

Kontakt

Caroline Persson, Utomhuspedagog

Marietorps naturskola

Marietorpsnaturskola@ystad.se

Här hittar du också bra information

Sysav
Sopor. nu -Sveriges avfallsportal

www.sopor.nu

Avfallsverige

www.avfallsverige.se

FTI Förpackning och tidningsinsamlingen

www.ftiab.se

Håll Sverige Rent

www.hsr.se

Elkretsen

www.el-kretsen.se

Ystad Österlenregionens miljöförbund

www.ystadosterlenmiljo.se

Köp inte skräp

På sajten Köp inte skräp kan du få reda på sanningen om dig och dina sopor!

Mat

Släng inte maten hittar du mycket kul material kring matavfall och matsvinn

TAGE-skåpet

Här hittar du kommunanpassat material till ert TaGe skåp:

Matavfallsfilm