Sopgubbe med matavfallskärl2.jpg

Anmäl dig till matavfallsinsamling

Anmäl dig till matavfallsinsamling genom att kontakta avfallsenheten i Ystads kommuns kundtjänst.

Du får billigare sopavgift när du sorterar matavfall

Att sortera sitt matavfall är frivilligt, som tack för att du väljer att göra det får du 20 procent i miljörabatt på den ordinarie taxan för hushållsavfall. Du får mer pengar över i plånboken och gör en insats för miljön!

Anmäl dig – det är enkelt

Du anmäler dig till matavfallsinsamling genom att kontakta kundtjanst-avfall@ystad.se, 0411-57 71 00.

Kontakta avfallsenhetens miljöstrateg om du har frågor kring matavfall, 0411-57 70 86, emma.e.nilsson@ystad.se.

Så här går det till

  • När du anmäler dig till matavfallsinsamlingen i Ystads kommun får du kärl för matavfall, specialgjorda papperspåsar och hållare till dessa helt utan kostnad
  • Tömning av kärl för matavfall sker samtidigt som tömning av kärl för restavfall i en sopbil med två fack
  • Läs mer om hur matavfallsinsamlingen i Ystad går till
Publicerad 2014-07-07, Uppdaterad 2019-09-06

Kontakt

Abonnemangsfrågor
Avfallsenhetens kundtjänst
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och  13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Frågor kring matavfall
Avfallsenhetens miljöstrateg
Telefon: 0411-57 70 86
E-post: emma.e.nilsson@ystad.se

Dela kärl med grannen

Om du är villakund och har lite avfall i ditt kärl så kan du dela matavfallskärl med närmaste granne. Upp till 3 hushåll kan dela på ett kärl. Du kan även dela restavfallskärl (det vanliga gröna kärlet) med närmaste granne. Kontakta avfallsenhetens kundtjänst för mer information.