Kompostering av matavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall på egen tomt kan du självklart göra det. Först måste du dock anmäla din kompost till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Anmälan sker till miljöförbundet

För att kunna kompostera matavfall behövs en särskild skadedjurssäker och varmisolerad hemkompost. Denna måste placeras, skötas och underhållas så att ingen granne störs.

Både enfamiljshus och större fastigheter kan ha kompost för matavfall. Innan en sådan kompost kan startas upp måste det dock göras en skriftlig anmälan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Blanketten för anmälan och mer information om kompostering hittar du på miljöförbundets hemsida.

Din anmälan fungerar som ett avtal där du lovar att upprätthålla kompostens funktion och att tillåta eventuella stickprover från miljöförbundet. Som belöning för att du komposterar ditt matavfall får du 20 procent rabatt på din avfallstaxa. Du får lika mycket rabatt oavsett om du väljer att kompostera ditt matavfall eller lämnar det till kommunens insamlingssystem.

Publicerad 2013-09-25, Uppdaterad 2019-09-06

Kontakt

Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Telefon: 0417-57 35 00
E-post: exp@ystadosterlenmiljo.se
Hemsida: ystad.se/ystadosterlenmiljo/