75 % av matavfallet ska sorteras ut

Regeringen har beslutat att återvinningen av matavfall ska öka.

Matavfall Lilla Västergatan 1Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.

Det nya målet för matavfallsinsamling är en tuff utmaning. Det tidigare målet om 50 procents återvinning, till största delen genom biogasproduktion, var svårt nog att nå. 2018 var det bara 33 procent av matavfallet i Sverige som återvanns så att biogas kunde utvinnas. Siffran för Ystad var 31 procent.

Signalen är tydlig: vi måste bli bättre på att hushålla med resurserna!

– Etappmålet för matavfall är verkligen en utmaning. Men 82 procent av Sveriges kommuner samlar redan in matavfall separat och utbyggnaden fortsätter för att omfatta fler hushåll och fler kommuner. Därtill måste utsorteringen också ske i högre utsträckning, säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige.

- 2021 sorterades 49 procent av matavfallet i Ystad ut och behandlades biologiskt så att växtnäring och biogas togs tillvara, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på Ystads kommuns avfallsenhet. Vi har en bit kvar till det nationella målet om 75 procent, men det är en utmaning vi delar med de flesta kommuner i Sverige.

Sorterar du inte redan ut ditt matavfall?

Gör som så många andra redan gjort i Ystad och få 30 % rabatt på ditt sopabonnemang! Kontakta avfallsenhetens kundsjänst på 0411-57 71 00 och anmäl dig nu!

Publicerad 2022-07-20