42492397-garbage-truck-clean-city-waste-car-collect-trash.jpg

Byte av veckor för ordinarie sophämtning 2021

2021 byts veckorna för ordinarie sophämtning. Du som har haft sophämtning udda veckor 2020 får sophämtning jämna veckor och tvärtom.

Eftersom 2020 var ett skottår byter vi hämtningsveckor 2021. Detta betyder att du som har haft hämtning av sopor udda veckor 2020 får hämtning jämna veckor 2021. Du som har haft sophämtning jämna veckor 2020 får hämtning udda veckor 2021. Byte av veckor 2021 gäller för rest- och matavfall samt trädgårdsavfall.

En- och tvåbostadshus har normalt hämtning varannan vecka om året.

Flerbostadshus och näringsidkare kan ha hämtning varje vecka året om. 

Månadshämtning
Jämn vecka: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50
Udda vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Sommarhämtning vecka 20-39
Jämn vecka: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Udda vecka: 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Månadshämtning sommar 
Jämn vecka: 22, 26, 30, 34, 38
Udda vecka: 21, 25, 29, 33, 37

Publicerad 2020-12-08