Skräpplockardagarna 2021

Varje år deltar Ystads kommun i Håll Sverige Rents kampanj mot nedskräpning. 2021 är inget undantag. Detta år äger Skräpplockardagarna rum den 19/4 - 16/5. Anmäl dig senast 31/5 och var med och håll Ystad rent i vår!

Varje år deltar Ystad i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp för att göra sin närmiljö lite finare. I Ystads kommun var det totalt 3527 deltagare som plockade skräp runt om i kommunen 2020. Låt oss bli ännu fler 2021!

Skräpplockardagarna är ett bra tillfälle att lära sig om hur nedskräpning påverkar vår miljö och hur vi kan återvinna och konsumera mer hållbart. Var med och visa att nedskräpning inte är okej!

Anmälan och material

Ystads officiella Skräpplockardagar 2021 pågår 19/4 - 16/5. Anmälan för förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar öppnar den 1/3 och sker på Håll Sverige Rents hemsida. Anmäl dig senast den 31 maj 2021 för att få påsar från Håll Sverige Rent. 

För de som anmält sig men som inte får material från Håll Sverige Rent kan kontakta Andreas Johansson, andreas.johansson@ystad.se, 0761-16 29 86, på avfallsenheten för att beställa sopsäckar kostnadsfritt. Det hämtas sedan på Avfallsenheten, Koppargatan 7. 

Barn som plockar skräp utomhus

Hämtning av säckar

Ta hand om det skräp ni samlar in genom att lämna det i ert vanliga sopkärl eller på återvinningscentralen, om möjlighet finns. Sortera och återvinn förpackningar av papper, glas, metall och plast.

Ni kan även beställa gratis hämtning av säckar från skräpplockningen i samband med ordinarie hämtning under skräpplockardagarna 19/4-16/5. Det kan därför vara bra att planera skräpplockningen så att säckarna inte blir stående för länge.

För deltagare som förväntar sig att samla in stora mängder kan vi ställa ut en container. Obsevera att ni som vill få en container utställd också måste se till att ni har tillstånd att ställa upp containern på platsen.

All hämtning av säckar eller utställning av container sker genom att kontakta Andreas Johansson, andreas.johansson@ystad.se, 0761-16 29 86, på avfallsenheten. Om skräpplockning sker där det inte finns några ordinarie sopkärl kan ni kontakta Andreas för att se om det finns möjlighet att ställa ut ett kärl eller att hämta extrasäckar samma dag eller dagen efter.

Ta gärna bilder under skräpplockningen och skicka in till oss så att vi kan dela med oss av att vi i kommunen arbetar för att minska nedskräpning! Skicka in dina bilder till Elin Jöryd (elin.joryd@ystad.se). Observera att p.g.a GDPR bör inte ansikten synas på bilderna utan att personen i fråga givit sin tillåtelse, barns förmyndare ska ge skriftligt tillåtelse till skolan/förskolan.

Gemensam skräpplockning

Söndagen den 16/5 kl. 10.30-11:30  anordnar vi en gemensam skräpplockning där alla som vill plocka skräp och tycker att det är trevligare att göra det med andra kan vara med. Vi kommer att dela ut skräpplockarmaterial i form av sopsäckar, soppåsar och det kommer att finnas några skräppinnar att låna för de som vill slippa böja sig. Vi kommer även att ta med plasthandskar, men rekommenderar att ni som vill ha trädgårdshandskar tar med detta själva.

Mer information om var vi träffas kommer!

Barn som plockar skräp i naturen

Publicerad 2021-02-03, Uppdaterad 2021-04-08