brandt_avfallsenheten_20.jpg

Ni är riktiga miljöhjältar!

​2019 sorterade vi ut nästan 53 % av matavfallet i Ystads kommun! Detta är en kraftig ökning från 2018 då vi samlade in 43 %. ​Vi ska vara stolta!

Att vi samlar in nästan 53% av matavfallet i Ystads kommun innebär att vi har nått det nationella målet att 50 % av allt matavfall ska vara utsorterat! Det innebär också att vi kan bidra till en hållbar framtid!  Matavfallet kan nämligen utvinnas till både biogas och biogödsel. Biogas ka​​n man bland annat köra bil på och biogödsel
kan användas till att odla ny mat.

Grattis Ystad!
Planeten tackar dig!
Under 2020 kommer fokuset vara lika stort på att fler ska ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Vi ska nå nya höjder!

Sorterar du inte redan ut ditt matavfall? Gör som så många andra redan gjort i Ystad och få 20 % rabatt på ditt sopabonnemang! Kontakta avfallsenhetens kundsjänst på 0411-57 71 00 och anmäl dig nu!
Planeten behöver dig!

Publicerad 2020-06-15, Uppdaterad 2020-12-08