FA-bilen_Elavfall_Inlagg_varen_2024.jpg

Farligt Avfall-bilen kommer till Ystad

Har du prylar med trasig skärm och dåliga laddsladdar? Farligt avfall-bilen tar emot hushållens giftiga och miljöfarliga avfall så att det tas om hand på ett säkert sätt.

 

Farligt avfall-bilen är en specialutrustad lastbil med en kemist på plats. Hit kan hushåll lämna sitt farliga avfall och elavfall av mindre storlek. Passa på att besöka bilen när den kommer! 

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara giftiga, brandfarliga, frätande, fosterskadande eller cancerframkallande och de kan skada människor och miljö om de lämnas på fel ställe.

Avfallet får inte läggas i den vanliga soppåsen eller spolas ner i avloppet, utan ska lämnas till särskild insamling.

 

Turlista Ystad 2024
Dag Plats Tid
30 maj Syrénvägen 7 kl. 17-17.45
30 maj Bärgatan, vid Backaskolan kl. 18.15-19.00
19 augusti Österportstorg kl. 16.30-17.30
19 augusti Missunnavägen 11 kl. 17.45-18.45
30 september Syrénvägen 7 kl. 17-18
30 september Bärgatan, vid Backaskolan kl. 18.30-19.30
Få koll med en SMS-påminnelse

Få en påminnelse i mobilen dagen innan Farligt avfall-bilen kommer till Ystad genom att Sms:a sysavystad till 71350. Att starta tjänsten kostar som ett vanligt sms. 

Mer information hittar du på Farligt avfall och elavfall.

 

Publicerad 2024-05-07