FB_Egen_AVS.jpg

Så har fyrfackskärlen fått sin indelning

Nästan 4000 hushåll har nu fått de nya fyrfackskärlen och många som hör av sig till avfallsenheten undrar varför kärlens fack är indelade som de är.

 

Eftersom alla hushåll ser olika ut och har olika konsumtionsvanor, har de också olika behov. Den indelningen som har valts till Ystads kommuns fyrfackskärl är baserad på erfarenheter från andra kommuner, och är densamma som många andra använder.

Mat- och restavfall kan bara slängas där hemma

En orsak till att mat- och restavfall placerats i de stora facken i kärl 1, är att det avfallet bara går att slänga i kärl vid fastigheten – det kan inte lämnas någon annanstans. Förpackningar och tidningar däremot, kan fortfarande lämnas på återvinningsstationen om kärlet skulle svämma över. Skrymmande plast- och pappersförpackningar ska alltid lämnas på en återvinningsstation.

Kan ändras i framtiden

Den indelning vi har på våra kärl är den som passar bäst för flest hushåll, just nu. Efterhand som vi märker att de olika materialen ökar eller minskar i sina respektive fack kommer vi att behöva ändra indelningen i kärlen, eftersom målet är att den ska vara så effektiv som möjligt för så många som möjligt.

Publicerad 2024-07-03