Vintertips för sophämtningen

Skånsk vinter kan innebära minusgrader, töväder och snö inom loppet av några timmar. Här får du tips och råd från avfallsenheten i Ystads kommun för att säkerställa att du får ordentligt tömt.

Undvik fastfruset avfall

På vintern kan avfallet frysa fast i kärlen. Här listar vi våra bästa tips för hur du undviker det:

 • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.
 • Lägg hushållspapper och servetter bland matavfallet, det suger åt sig fukten.
 • Byt påse oftare än vanligt, så håller den sig torrare.
 • Placera en tidning i botten av kärlet för matavfall.
 • Låt matavfallspåsen ligga ute i en hink, så den fryser innan du slänger den i sopkärlet.
 • Rengör kärlen, så minskar du risken för fastfruset avfall.

Om du märker att påsarna redan har frusit fast i kärlet, finns det några saker du kan göra för att se till att kärlet går att tömma:

 • Skaka på kärlet innan du ställer fram det för tömning
 • Lossa påsarna från kärlets kanter ed lämpligt redskap, eller låt kärlet tina i exempelvis garageutrymmet innan tömning.

Fryser påsarna fast kan våra chaufförer inte tömma kärlet ordentligt. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att förebygga och avlägsna fastfruset avfall, så att du kan få dina kärl tömda.

Hjälp oss att komma fram till dina kärl

För att underlätta framkomligheten för våra chaufförer och för att säkra tömning ska du inför tömning:

 • Se till att det är halkfritt fram till ditt avfallskärl.
 • Skotta rent från sö när det behövs
 • Skotta bort snövallar på gatan framför huset, då det är svårt att rulla sopkärlen över dem.
 • Bor du på landsbygden och vet att det kan vara svårt att ta sig fram med lastbil till fastigheten, ställ ut dina kärl till närmaste farbara väg på tömningsdagen och meddela gärna vår kundtjänst att du gjort så.

Sophämtning_Stockholm_vinter_2010

Publicerad 2022-11-26, Uppdaterad 2023-01-09