Matavfall inom restaurangbranschen

Här är information till dig som sorterar matavfall i restaurang och storkök.

Sortera ut matavfall och få 20 % rabatt på avfallstaxan!

Alla som väljer att sortera ut matavfallet får 20 procent i miljörabatt på avfallstaxan.

Utrustning 

När ni beställer abonnemang för matavfall får ni kärl, påshållare och påsar från Avfallsenheten utan extra kostnad.

Det är viktigt att den utrustning som tillhandahålls av Avfallsenheten används, både för att hanteringen i köket och den slutliga behandlingen ska fungera bra. Påsarna är våtstarka och håller även när de är fuktiga. Det är dock viktigt att de står luftigt så att de kan andas underifrån och från sidorna, varför det är viktigt att också använda påshållaren som avfallsenheten tillhandahåller.

Ny påsar

När ni behöver nya matavfallspåsar så beställer ni dessa genom Avfallsenhtens kundtjänst, 0411-57 71 00, kundtjanst-avfall@ystad.se.

Vad händer vid felsortering?

Vid varje tömning görs en kvalitetskontroll för att upptäcka eventuell felsortering. En felsortering kan i värsta fall innebära att hela lasten med matavfall måste kasseras.

Om det förekommer föroreningar i matavfallet vid upprepade tillfällen förbehåller Avfallsenheten sig rätten att avsluta matavfallsabonnemanget och börja debitera enligt gällande taxa för restavfallsabonnemang.

Placering av kärl

Kärlen ska placeras så att luktproblem och andra olägenheter förhindras. Allra bäst är ett kylt soprum. Om sopkärlen placeras utomhus är det lämpligt att undvika direkt solljus.

Tänk på:

  • Låt vått matavfall, t.ex. soppa, rinna av först
  • Använd bara den utrustning ni får från Avfallsenheten. De våtstarka papperspåsarna och påshållaren är speciellt avsedda för ändamålet.
  • Ha extra kontroll på tallriksavskrap. Kapsyler, tandpetare, tuggummi, snus m.m. hör inte hemma i matavfallet.

Avfallsenheten och miljön tackar er för att ni tar er tid att sortera ut ert matavfall!

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2019-09-26