Vindmöllor.JPG

Hämtning av kyl och frys

Privatpersoner

Avfallsenheten erbjuder kostnadsfri hämtning av kyl och frys hos privatpersoner. Hämtning sker onsdagar jämna veckor och beställning görs minst en dag i förväg, innan kl. 15.00, hos avfallsenhetens kundtjänst.

Kyl- och frysmöbler ska vara utställda till tomtgränsen i anslutning till farbar väg senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.

Näringsidkare

Hämtning av kyl och frys sker efter beställning hos avfallsenhetens kundtjänst. Kostnaden för hämtning av kyl- och frysmöbler är 1 921kr/st (pris inklusive moms).

Kyl- och frysmöbler ska vara utställda till tomtgränsen i anslutning till farbar väg senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.

Uppehåll i kylskåpshämtning under sommaren

Från någon gång i slutet av juni till och med början av september är det uppehåll i kylskåpshämtnignen. Exakta datum aviseras i förväg på www.ystad.se/miljobloggen.

 

Publicerad 2018-12-11, Uppdaterad 2019-07-03

Kontakt

Avfallsenhetens kundtjänst

Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)

E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Taxor 2019 Avfall & Renhållning

Lämna kyl och frys på återvinningscentral

Som privatperson kan du kostnadsfritt lämna kyl- och frysmöbler till Sysavs återvinningscentral i Hedeskoga. För näringsidkare kan en avgift tillkomma.

Farligt avfall

Kyl- och frysmöbler klassas som farligt avfall eftersom de kan innehålla freoner, som inte får läcka ut i luften. Var försiktig när du handskas med kyl- och frysmöbler, freoner kan finnas både i isoleringen och i själva kylkretsen. Om kylskåpet eller frysen skadas kan gasen läcka ut.