Rest- och matavfallskärl vid havet.jpg

Taxa fritidshus med sommartömning

Taxa för hämtning av restavfall hos fritidshus med sommartömning i Ystads kommun gällande från 2019-01-01. Alla priser är inklusive moms. Om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Sommartömning innebär att hämtning sker under v. 20-39. Tänk på att du är skyldig att ha ett abonnemang som täcker ditt behov. Om du vistas i din sommarbostad utöver sommarperioden måste du ha ett abonnemang med tömning hela året. Det är inte tillåtet att själv transportera sitt hushållsavfall.

Kärl ska vara utsatt till tomtgränsen i anslutning till farbar väg senast kl. 06.00 på tömningsdagen med handtagen utåt. Säck finns som alternativ där kärl inte går att införa. Du som är boende i Sandskogen, Löderups Strandbad eller i delar av Hagestad naturreservat har tillgång till gemensamma underjordsbehållare, så kallade moloker.

Undrar du vilken tömningsdag du har? Kontakta Avfallsenhetens kundtjänst.

 

Grundtaxa

Kärl, tömning varannan vecka

190 liter: 662kr/år

240 liter: 816kr/år

370 liter: 1 103kr/år

600 liter: 1 875kr/år

 

Kärl, månadstömning

Ansökan görs hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

190 liter: 384kr/år

 

Säck, tömning varannan vecka

160 liter: 860kr/år

 

Molok-hämtning

Avser Sandskogen, Löderups Strandbad och delar av Hagestad naturreservat.

Avgift: 1 022kr/år

 

Tilläggstaxa

Extrahämtning i samband med ordinarie tömning

160 liter: 130kr/kärl eller säck

190 liter: 130kr/kärl eller säck

240 liter: 164kr/kärl eller säck

370 liter: 220kr/kärl eller säck

660 liter: 368kr/kärl eller säck

 

Extrahämtning utöver ordinarie tömning

Tillägg på ovanstående priser: 237kr/kärl eller säck

 

Skrymmande avfall

Skrymmande avfall <1kbm: 368kr

Skrymmande avfall >1kbm: containertaxa tillämpas

 

Uppehåll i avfallshämtningen <12 månader

För uppehåll i hämtning av restavfall mindre än 12 månader tillkommer en avgift på 2 224kr.

 

Publicerad 2018-12-11, Uppdaterad 2019-01-03

Kontakt

Avfallsenhetens kundtjänst

Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)

E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Taxor 2019 Avfall & Renhållning

Matavfallsinsamling

I Ystads kommun är matavfallsinsamling frivilligt. Från och med hösten 2018 kan alla som vill sortera ut sitt matavfall göra det. Du betalar ingenting för hämtningen av matavfallet och får dessutom 20 procent rabatt på ditt ordinarie sopabonnemang.

Lite sopor?

Det blir inte mycket sopor kvar när man gör som man ska. Du har mycket att vinna på att minimera ditt avfall.

Du kan dela kärl med din granne

Har du lite sopor så går det bra att dela både rest- och matavfallskärl med närmaste granne. Upp till 3st hushåll kan dela kärl. Kontakta avfallsenhetens kundtjänst för mer information.

Månadshämtning

Du kan ansöka om tillstånd för hämtning av hushållsavfall 1g/månad under förutsättning att gällande krav för detta uppfylls. För mer information och ansökan kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Uppehåll i hämtning

Medgivande om uppehåll i hämtning av restavfall kan efter anmälan från fastighetsinnehavaren meddelas av Samhällsbyggnadsnämnden. Förutsättningen för uppehåll i hämtning är att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. Gäller inte i fritidsområden med hämtning via underjordsbehållare.