elektronik2._LotteNilssonJPG.JPG

Farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Idag samlar vi på oss mycket farligt avfall i våra hem och bor tillsammans med produkter som klassas som farligt avfall. Kunskapen kring vad som klassas som farligt avfall är ibland väldigt bristfällig och ibland låter vi till och med våra barn leka med gamla avlagda mobiltelefoner.

Sysavs hemsida hittar du information om vad som klassas som farligt avfall.

Var kan du lämna ditt farliga avfall?

I Ystad hittar du Samlaren på:

  • Coop Extra, Missunnavägen
  • Willys, Aulingatan
  • ICA Kvantum, Almelundsvägen
  • ICA Supermarket
Publicerad 2014-01-13, Uppdaterad 2019-08-09

Kontakt Sysav

Kundservice
Vardagar kl 8-12 och 12.45-16
Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10

E-post: epost@sysav.se

Transport av farligt avfall (ej privatpersoner)

Om du transporterar farligt avfall och är företagare eller behöver transportera det i tjänsten så krävs det tillstånd för Transport av farligt avfall

Sorteringsguide

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall kan du kolla i Sysavs sorteringsguide

Batterier

Oftast finns möjligheten att lämna småbatterier i en holk på återvinningsstationerna. Du kan också lämna dina batterier i Samlaren, till Farligt Avfall-bilen och på Återvinningscentralen i Hedeskoga.

Mediciner

All överbliven medicin lämnar du på Apoteket. Utgångna mediciner och annat läkemedelsavfall ska läggas i en neutral riskavfallspåse som märks "Läkemedelsavfall". Påsarna finns på Apoteket. Läs mer om hur du ska göra med dina överblivna läkemedelsprodukter.

Kemikaliesmart förskola

Håll Sverige Rents hemsida hittar du information om vad som är farligt avfall för barn. Denna information kan du använda dig av även i ditt egna hem.

Elkretsen