Logga-vi-haller-rent-Ystad-01.jpg

Vi Håller Rent

Varje vår deltar Ystad i Håll Sverige Rents kampanj mot nedskräpning. 2019 var inget undantag och återigen var vi en av de kommuner i landet som engagerade flest skräpplockare i förhållande till invånarantalet. Tack till alla er som plockade skräp och därmed tog ställning mot nedskräpning och för ett Ystad som är rent och snyggt!

 

Skräpplockning 2019

Varje år deltar Ystad i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Vi Håller Rent-kampanjen är ett bra verktyg för kommuner som vill engagera sina invånare för en renare kommun. Runt om i landet plockar skolor, förskolor, föreningar, företag och privatperoner skräp - både för att påverka sin närmiljö till det bättre och för att visa att nedskräpning inte är okej. Vi Håller Rent är också ett bra tillfälle att lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion.

Vi Håller Rent 2019

Ystads officiella skräpplockarveckor 2019 hölls 15 april - 17 maj. I år hade vi 3943 anmälda unga deltagare och dessutom flera byalag och föreningar som plockade skräp. Ystad var en av de 20 kommuner i landet med flest anmälda unga deltagare i förhållande till invånarantalet! 

I hela Sverige deltog över 600 000 barn och unga och ca 100 000 vuxna i vårens skräpplockning och 48 000 personer deltog i årets kusträddarkampanj den 4 maj.

Följande skolor, förskolor och fritids deltog i skräpplockningen 2019:

 • Abrahamslunds förskola
 • Backa förskola och Nattugglan
 • Backaskolans fritids
 • Blekeskolan
 • BUS förskola
 • Edvinshemsskolan/Esvinshusskolan
 • Erici förskola
 • Förskolan Kosmos
 • Glemmingebro förskola
 • Grundsärskolan Evinshemsskolan Västervångskolan
 • Hedeskoga förskola
 • Hedeskoga skola
 • I Ur och Skur Björnstjernan
 • Källesjö förskola
 • Köpingebro skola
 • Löderups förskola
 • Löderups skola
 • Lyckebo förskola AB
 • Marielunds förskola
 • Möllans förskola
 • Nybrostrands förskola
 • Parkens förskola
 • Parkens utegrupp
 • Regnbågens förskola
 • Smedjans uteförskola
 • Soldalens förskola
 • Sövestads förskola
 • Svarte fritidshem
 • Svarte förskola
 • Svarte skola
 • Villa MY förskola
 • Ystads Miljöförskola AB
 • Ystads Montessoriförskola
 • Änga/Västervångskolan

Tack för er insats för miljön och för ert engagemang!

Skräpplockning 2019

 

Publicerad 2016-01-20, Uppdaterad 2019-07-02

Håll Sverige Rent

På Håll Sverige Rent hemsida hittar du fakta om nedskräpning, pågående aktiviteter och pedagogiskt material: www.hsr.se

Vi Håller Ystad Rent

Vid frågor om Vi Håller Ystad Rent, kontakta Emma Nilsson, miljöstrateg på avfallsenheten, 0411-577086, emma.e.nilsson@ystad.se.