Avfallsenhetens arbete med 1,5 gradersmålet

Publicerad: 2018-10-18 12:56

FN:s klimatpanels specialrapport, visar att det är mycket bråttom om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas. På Avfallsenheten arbetar vi med ökad materialåtervinning och fossilfria avfallstransporter.

Nu måste klimatarbetet komma igång på allvar, utvecklingen de närmaste 10–20 åren blir avgörande för att klara 1,5 gradersmålet. Ännu har inte de globala utsläppen börjat minska. I rapporten framgår det att som ett första steg måste de fossila utsläppen minska med cirka 50 procent till 2030 för att 2050 vara nere på noll. Förutom att drastiskt minska utsläppen, kommer det med största sannolikhet även behövas negativa utsläpp, det vill säga att man kan ”tar bort” koldioxid från atmosfären.

Ökad materialåtervinning

Internationella studier visar att världens avfallshantering kan stå för så mycket som 6-8 procent av den totala mängden koldioxidutsläpp på jorden. De största bovarna är såklart oreglerade soptippar, vilket inte finns i Sverige, men att återvinna material är en oerhört viktig klimatfråga.

- Att kommunfullmäktige tog beslutet den 22 september i år att vi ska införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i Ystads kommun är en otroligt viktig signal, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på Ystads kommuns avfallsenhet.

Fossilbränslefria avfallstransporter och ökad matavfallsinsamling

–Vi har även som mål att våra avfallstransporter ska vara 100 procent fossilfria 2020. 2017 var avfallstransporterna till 67 procent fossilfria och vi bör nå målet 100 procent fossilfria avfallstransporter i år, säger Emma Nilsson.

Efterfrågan på biogas och biogödsel, två produkter som bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi och fossilfria transporter, ökar.

–Idag sorterar vi ut drygt 40 procent av matavfallet, men över hälften ligger kvar i restavfallet. Här ser vi en stor förbättringspotential, fortsätter Emma Nilsson.

Kommentarer