Ny Renhållningsordning 2016-2020

Publicerad: 2016-04-08 14:01

Renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige 17 mars 2016

Renhållningsordningen är ett verktyg för att styra, utveckla och följa upp avfallshanteringen i en kommun och tillsammans med Sysavs övriga delägarkommuner har Ystads kommun tagit fram en ny Renhållningsordning.

I Ystad har vi genom workshop, möten, samtal och samråd alla varit delaktiga i arbetet vilket har varit väldigt värdefullt och nödvändigt då Renhållningsordningen är ett strategiskt dokument för hela kommunen.

Denna samverkan ger oss en drivkraft att tillsammans arbeta mot de gemensamt identifierade och framtagna fokusområdena under perioden 2016-2020

En uppdatering av Renhållningsordningen är nödvändig för att möta upp mot nytillkomna krav och regelverk samt nya nationella, regionala och lokala mål för den framtida avfallshanteringen.

Den nya Renhållningsordningen antogs i Kommunfullmäktige 17 mars 2016 och gäller från och med 1 april 2016.

En Renhållningsordning består av:

renhållningsordning 2016-2020

Kommentarer