var_raps.jpg

Natur, miljö och klimat

Friskt dricksvatten, härliga havsbad, spännande fiske, glidflygande fåglar, sällsynta växter, strövtåg längs backarna, böljande jordbrukslandskap. Detta är vår livsmiljö i Ystad och saker vi lätt tar för givet, samtidigt är det dessa värden som gör att många finner vår kommun attraktiv. Att stärka dessa värden och säkra dessa för framtiden ingår i kommunens miljöarbete. 

På dessa sidor kan du läsa om kommunens strategiska miljöarbete där hållbar utveckling ligger i fokus, och hur kommunen arbetar för att skydda och bevara värdefull natur.

 

Marietorps naturskola kan du läsa om mer av kommuens miljöarbete och på facebooksidan Hållbart finns du info och inspiration om miljö och avfallsminimering.

Publicerad 2020-10-01, Uppdaterad 2021-03-10

Kontakt

Andrea Nowag
Kommunekolog
0411-57 73 53
andrea.nowag@ystad.se

Mona Skoog
Miljö- och klimatstrateg
0411-57 72 17
mona.skoog@ystad.se

Carolina Palm
Folkhälsostrateg
0411-57 77 37
carolina.palm@ystad.se

 

Energi- och klimatrådgivning