Energi och klimat

Ystads kommun arbetar för hållbarhet i ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Målet är att skapa goda och attraktiva livsmiljöer för dem som besöker, bor och verkar i kommunen.

Världens stats- och regeringschefer har en utvecklingsagenda för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål som är odelbara och som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Det yttersta målet är att ge kommande generationer samma goda förutsättningar och möjligheter att utvecklas som tidigare generationer har haft

Publicerad 2020-10-14, Uppdaterad 2021-07-09

Kontakt

Benny Andersson
Energi- och klimatrådgivare
0414-81 90 00
EKR@simrishamn.se
energirad@simrishamn.se

Mona Skoog
Miljö- och klimatstrateg
0411-57 72 17
mona.skoog@ystad.se

Energibokslut

Energibokslut 2020 omslag