Kontakt

Erosionsskadecentrum har kansli i Ystad.

Adress: Ystads kommun, Tobaksgatan 11, vån 2, 271 80 YSTAD
Tel: +46 411 57 72 17
erosionsskadecentrum@ystad.se

Styrelse

Ordförande Mona Ohlsson Skoog, Ystads kommun
Tel +46 411 57 72 17
mona.skoog@ystad.se

Vice ordförande Mattias Müller
Tel: +46 414-81 92 00
mattias.muller@simrishamn.se

Sekreterare Richard Åkesson, Höganäs kommun
Tel: +46 42 33 72 85
richard.akesson@hoganas.se

Suppleant Geraldine Thiere, Ängelholms kommun
Tel: +46 431 46 89 94
geraldine.thiere@engelholm.se

Suppleant Elin Tallqvist, Laholms kommun
Tel: +46 430 153 17
elin.tallqvist@laholm.se

Suppleant Elisabeth Lindberg, Helsingborgs stad
elisabet.lindberg@helsingborg.se

Publicerad 2020-06-24, Uppdaterad 2022-11-16