Projekt

På följande sidor kan du läsa om olika kustskydds- eller klimatanpassningsprojekt som pågår i de olika kommunerna som ingår i Erosionsskadecentrum.

Flera av kommunerna längs Sveriges sydkust arbetar aktivt med olika strategier för att minska erosion eller anpassa samhället till stigande havsnivåer och andra effekter av klimatförändringen. I boxen här bredvid finns länkar till olika kommuners kustförvaltnings- eller klimatanpassningsplaner.

Publicerad 2020-06-24, Uppdaterad 2022-04-26