Fairtrade-märkta produkter

Alla kan göra skillnad!

Du som konsument har en möjlighet att förbättra förutsättningarna för de odlare och producenter i utvecklingsländer som producerar dina varor. Genom att köpa Fairtrade-märkta produkter ökar möjligheterna för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

För att en produkt ska få bära Fairtrade-märket måste en rad krav i produktkedjan ha uppfyllts. Kraven handlar bland annat om lönenivåer, minimipriser och förbättrade arbetsvillkor samt att en premie, utöver minimipriset, används till investeringar i lokalsamhälle och verksamheter. Detta kan exempelvis innebära förbättring av utbildning, infrastruktur, vård, vattentillgång och utveckling av produktionssätt.

I Sverige finns det omkring 2000 olika produkter som är Fairtrade-märkta. Exempel på några av dessa produkter är kaffe, te, choklad, bananer, vin, fotbollar samt bomull.

Publicerad 2014-04-29, Uppdaterad 2019-09-26