Ystads målsättning för etisk konsumtion

Ystads kommuns målsättning för den etiska konsumtionen i de offentliga verksamheterna.

 

Produkt (Mål) 2014 (10%)

2015 (50%)

2016 (100%) 2017 (100%) 2018 (100%)
Kaffe 33% 51% 69% 76%  
Te 4% 14% 67% 80%  
Bananer 48% 70% 93% 100%  

Handbollar (from 2017)

- - - 18%  
Fotbollar (fr.o.m 2017) - - - 0%  
Choklad (fr.o.m2017) - - - 14%  
Kanel (fr.o.m 2018) - - - -  
Svartpeppar (fr.o.m 2018) - - - -  

Kommunfullmäktige har antagit målsättningen gällande etisk konsumtion 2017 – 2025; att årligen öka konsumtionen av Fairtrade-certifierade produkter eller motsvarande med två produktgrupper i de offentliga verksamheterna. 

Förslag på produktgrupper tas årligen fram av styrgruppen för Fairtrade i samarbete med kansli- och upphandlingsavdelningen för beslut i kommunstyrelsen. Förslag på produktgrupper presenteras för hållbarhetsutskottet som bereder dessa till kommunstyrelsens arbetsutskott. Slutligt beslut tas i kommunstyrelsen.

Publicerad 2014-04-29, Uppdaterad 2020-06-25