Hållbar mat

Våra matvanor påverkar människor och miljö, både hemma och på andra sidan jorden. Vi konsumenter måste anpassa våra matvanor med hänsyn till miljön, klimatet och kommande generationer.

Vad vi äter har stor betydelse både för vår hälsa och miljö. Under varje svensks livstid konsumeras cirka 70 ton mat och dryck och ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som de svenska hushållen orsakar kommer från det vi äter – det vill säga från de utsläpp av växthusgaser som livsmedlen ger upphov till under hela sin livscykel, från råvara till avfall.

Olika mat har olika stor påverkan på miljön, därför spelar de val vi gör i butiken stor roll. Sex viktiga råvaror att byta ut till ekologiskt är kaffe, bananer och vindruvor, mejeriprodukter, kött och potatis.

Tips för en hållbar matkonsumtion

Ät mer vegetariskt
För att producera kött går det åt mycket resurser det medför en stor klimatpåverkan. För att minska köttproduktionens klimatpåverkan är det därför viktigt att vi äta mindre kött och större andel vegetabilier. Om möjligheten finns välj ett ekologiskt kött.

Välj ekologiskt och andra miljö- och hållbarhetsmärkningar
Genom att välja ekologisk mat bidrar du inte bara till ett hållbart jordbruk utan minskar även risken att få i dig rester av kemiska bekämpningsmedel. Väljer du etiskt certifierade produkter innebär det bland annat att de ekonomiska villkoren för odlare och anställda förbättras. Läs mer om olika miljömärkningar under Miljömärkning.

Drick kranvatten
I Sverige har vi friskt och nästan gratis vatten i kranen. Flaskvatten är dyrare och har större miljöbelastning än kranvatten. Transporten av flaskvatten har en negativ inverkan på miljön men störst påverkan sker vid produktion, återvinning och avfallshantering. Dessutom kostar en liter flaskvatten tusen gånger mer än kranvatten.

Ät säsongsanpassat
Att äta säsongsanpassat innebär att man väljer att köpa in frukt och grönt under de perioder på året då de är tillgängliga och mindre av dessa under resterande säsonger. Produkter som efterfrågas utanför dess egentliga säsong innebär en betydligt större klimatpåverkan.

Minska matsvinnet
Undvik att slänga mat. Handla inte mer än vad du behöver och lät dig laga god mat på resterna. Se även till att den mat som ändå måste slängas går till återvinning.   

 

Publicerad 2013-10-01, Uppdaterad 2020-01-22