Hållbart resande

Transporter är en del av vår vardag och dagens samhälle är i stor utsträckning beroende av biltransporter. Hur vi väljer att förflytta oss spelar en stor roll för vår miljö och hälsa.

Våra resor med bil är en stor källa till utsläpp av miljöskadliga ämnen och kan dessutom orsaka mer stress och ohälsa. Att gå, cykla och åka kollektivt är ofta ett bra alternativ till att ta bilen, både för att må bättre och för renare luft. Många av resorna som görs med bil är så korta att cykel eller till fots är ett 

Ibland måste vi transportera oss med bil och i dessa fall är det viktigt att vi dels kör sparsamt för att minska bilens klimatpåverkan och dels att vi övergår från fossila bränsle till förnybara alternativ. Koldioxid går inte att rena bort så varje sparad liter bränsle innebär mindre påverkan på klimatet.

I Ystads kommun kan du tanka fordonsgas på Volvo Tanka på Metallgatan 1.

Tips för ett hållbart resande

  • Inga korta bilresor. Mer än hälften av alla bilresor som görs är kortare än 5 kilometer.

  • Gå, cykla eller åk kollektivt. Cykeln är överlägsen till många korta resor och buss/tåg behöver inte ta så mycket längre tid än bil.

  • Färre inköpsresor. Planera dina inköp så du gör så få inköpsresor med bil som möjligt.

  • Välj rätt fordon. Att köpa en miljöbil eller en bränslesnål bil är en viktig insats du själv kan göra för att minska ditt bidrag till växthusgaseffekten. Tänk på att inte välja större bil än du verkligen behöver. I genomsnitt färdas 1,2 personer per bilresa.

  • Sparsam körning. Planera din körning, växla upp tidigt, kör med jämn gaspådrag, motorbromsa och rulla utför och håll jämn gas uppför. Du kan genom detta körsätt minska bärnsleförbrukningen med cirka 10 procent, vilket ger en vinst på runt en krona per mil.

  •  Semestra utan flyg. Flyget är det transportslag som ge de i särklass högsta utsläppen av växthusgaser per kilometer. 
  • Stanna borta länge om du flyger.Hoppa över weekend-resorna för klimatets skull. Om du reser med flyg - satsa på en rejäl semester och var borta länge.

 

 

Publicerad 2013-10-01, Uppdaterad 2020-01-22