Läkemedelsrester.jpg

Läkemedelsrester

Läkemedel eller mediciner finns för att kunna bota och lindra sjukdomar hos människor. För att kunna påverka biologiska processer i vår kropp är de ofta byggda för att vara stabila nog till att nå målorganet. Detta resulterar i att dessa även blir kvar i miljön under lång tid.

Användning och spridning av läkemedel
I Sverige används ca 7600 olika läkemedel med över 1000 aktiva substanser och nästan lika många hjälpämnen i sig. Under och efter användning utsöndras de flesta läkemedel ur kroppen via urin och avföring. Avloppssystemen är därför den största spridningsvägen för läkemedelsrester till miljön.
Läkemedlen är kemiskt stabila och reningsverken är inte byggda för att kunna ta emot läkemedlen. Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det utgående vattnet, utan att halterna minskas eller att deras egenskaper förändras i särskilt hög grad.

Hur påverkar läkemedel vår miljö?
Vi vet mycket lite om hur dessa ämnen i läkemedel påverkar människor, växter och djur via mark och vatten i vår miljö men effekter har bland annat visat sig av:

Hormoner: Hämmar fortplantningen hos vattenlevande organismer. Hanfiskar uppvisar även feminisering, alltså att de b.la. blir dubbelkönade.
Antibiotika: Spridning av antibiotika ökar förekomsten av multiresistenta bakterier, alltså bakterier som inte svarar på någon slags antibiotika.
Diklofenak: Har visat sig slå ut njurfunktionen hos den vitryggade gamen som innan var en av de vanligaste rovfåglarna i världen. Idag står den på randen till utrotning. 

Naturvårdsverket/2017

Bedömningen för Sveriges del är att de nivåer vi idag finner i miljön inte är akut giftiga för vattenlevande organismer. Risk för långtidseffekter kan dock inte uteslutas. Det kommer också resultat som visar att lång tids exponering för låga halter av läkemedel, har effekter på vattenlevande organismer.

Publicerad 2017-10-10, Uppdaterad 2020-01-22

Lämna in gamla läkemedel till ditt apotek

I nuläget samlas ca 75% av Sveriges oanvända läkemedel in till apoteken som lämnar dem vidare till säker förbränning. Du som medborgare i Ystads kommun kan hjälpa till genom att lämna dina läkemedelsrester i en genomskinlig påse till någon av Ystads apotek istället för att spola ner eller slänga gamla läkemedel i restavfall. Även medicinska plåster och inhalatorer kan lämnas in. Det finns särskilda påsar för överblivna läkemedel att hämta hos apoteken.

Apotek i Ystad

Kronans Apotek
Stora Östergatan 11

Apoteket Stortorget
Stortorget 6

Apoteket Doppingen
Kristianstadsvägen 3

Läs mer om läkemedel i miljön.

För att läsa mer om läkemedel i miljön så kan du klicka på nedanstående länkar:

Naturvårdsverket

Läkemedelsboken