Miljömärkning

Idag är det allt fler produkter som miljömärks och kraven för produkterna skärps efter hand. Det finns många märkningar och certifieringar som på olika sätt garanterar miljöhänsyn. Nedan presenteras några exempel på miljömärken, råvarumärken och hållbarhetsmärken.

Miljömärkningar

För att täcka ett brett spektrum av varor och tjänster är miljömärkena Svanen, Bra miljöval och EU Ecolabel tre exempel på seriösa och oberoende märken. Dessa märken har en helhetssyn som omfattar olika typer av miljöaspekter så som energianvändning och klimatpåverkan, användning av miljöfarliga kemikalier samt utsläpp till luft, vatten och mark.

Bra Miljöval          Svanen märkt        EU Ecolabel

Märkningen FSC, Forest Stewardship Council, omfattar trä och andra skogsprodukter. FSC är en internationell organisation som tagit fram riktlinjer för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart jorbruk.

Forest Stewardship Council

Ekologiska cerfifieringar

KRAV-certifierade ekologiska produkter är odlade, kontrollerade och hanterade enligt KRAV:s regler för ekologisk produktion. KRAV- märket står för god miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

Krav märket

EU:s ekomärkning är en gemensam märkning inom EU för ekologiska livsmedelsprodukter. EU har ett system för regler och kontroll av ekologiskt producerat som gäller i hela EU. Reglerna omfattar odling, djurhållning, livsmedelsförädling, märkning, import, kontroll och marknadsföring av ekologiska produkter.

EUs ekomärkning

Etiska certifieringar

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Genom fairtrade får människor i världens utvecklingsländer möjlighet att konkurrera på en internationell marknad, på bättre villkor och genom långsiktiga handelsavtal.

Fairtrade märkning

Rainforest Alliance syftar till att skydda ekosystem och de människor och djur som är beroende av dem. Organisationen består av ett regelverk med kriterier som omfattar både miljö och sociala förhållanden, samtidigt som de även har regler för biologisk mångfald. Certifierar te, kaffe, bananer och kakao.

Rainforest Alliance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-10-01, Uppdaterad 2020-01-22