Hållbarhetsutskottet

Kommunstyrelsen i Ystads kommun har ett hållbarhetsutskott som arbetar med kommunens övergripande hållbarhetsarbete. Hållbarhetsutskottet sammanträder en gång i månaden. Här kan du läsa om utskottets arbete.

Hållbarhetsutskottet har till uppgift att driva och utveckla hållbarhetsarbetet i Ystads kommun
i samverkan med kommunens nämnder, förvaltningar och bolag och ska särskilt

  • med uppmärksamhet följa utvecklingen i de övergripande hållbarhetsfrågorna samt ta de initiativ och lägga fram de förslag som utskottet finner påkallade
  • bereda de övergripande hållbarhetsfrågorna som ska behandlas i kommunstyrelsen
  • leda kommunens strategiska hållbarhetsarbete
  • initiera och delta i samverkan kring strategiska hållbarhetsfrågor
  • vid behov initiera revidering av de styrdokument som rör hållbarhetsområdet
  • vara ett stöd för nämndernas och de kommunala bolagens hållbarhetsarbete
Publicerad 2013-10-01, Uppdaterad 2019-05-21

Kontakt

Cornelia Englén
Hållbarhetschef
cornelia.englen@ystad.se