Ystads kommuns hållbarhetspris

Hållbarhetspriset syftar till att uppmuntra och stödja nyskapande och kreativa insatser som bidrar till miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet som kan tjäna som goda exempel nu och i framtiden.

Områden som kan premieras kan exempelvis vara insatser för att:

  • öka medvetenheten och engagemanget för ett hållbart samhälle
  • förbättra hushållning med material, råvaror eller energi så att ett kretslopp uppnås
  • öka kännedom om, samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • bidra till att främja goda livsmiljöer, god livskvalitet och jämlik hälsa
  • främja samverkan kring barns rättigheter

Mottagare kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun.

Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde gör inom sin tjänst.

Priset består av diplom och penningpris. Prissumman uppgår till 10 000 kr.

Hållbarhetspristagare utses av kommunstyrelsens hållbarhetsutskott och priset delas ut i samband med något av kommunfullmäktiges sammanträden.

När det är dags för nästa års nominering: Skicka in nomineringen via webbformuläret eller använd blanketten och skicka via e-post eller post. Nomineringen måste motiveras.

Skicka till: kommunen@ystad.se eller till Ystads kommun, Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, 271 80 Ystad. På ämnesraden eller på kuvertet ska det stå ”Hållbarhetspriset [årtal]”.

Vindkraftverk i morgondis

Publicerad 2019-03-12, Uppdaterad 2020-11-16

Kontakt

Carolina Palm
Folkhälsostrateg
carolina.palm@ystad.se