Film om kampen mot erosionen

Vi står inför ett förändrat klimat med höjd havsnivå som följd. Ett antal kuststräckor längs Skånes kust är hårt drabbade av kusterosion och situationen kommer att bli avsevärt mycket sämre i framtiden. Kustkommunerna vädjar om att regionen och staten tar ett större ansvar för kustskyddsfrågorna.

"-I videon tas klimatförändringarnas effekter på bl. a. havsnivån upp och visar att erosionen i framtiden inte bara kommer att vara ett lokalt problem i ett fåtal kommuner, utan kan komma att drabba alla kustkommuner i Södra Sverige. Problemen kommer troligtvis att påverka kuststräckor som idag inte alls är drabbade av erosion eller översvämning". 

Det säger Mona Ohlsson, miljö- och klimatsrateg på avdelningen för strategiskt miljöarbete i Ystads kommun, när hon kommenterar den nya videon. Hon säger också att en av förhoppningarna med filmen är att den påverkar beslutsfattare. "-Vi hoppas att filmen får beslutsfattare att förstå vilka enorma värden som står på spel och att det krävs insatser för att dessa värden inte ska gå till spillo."

 

Publicerad 2021-09-20, Uppdaterad 2022-05-02

Kontakt

Mona Skoog
Miljö- och klimatstrateg
0411-57 72 17