Vattenplan

Vattenplanen är ett styrdokument för att uppnå en långsiktig och hållbar VA-försörjning för hela kommunen.


En långsiktigt hållbar VA-försörjning tillsammans med andra åtgärder som kommer att redovisas i vattenplanen ska leda till att kommunens vattenförekomster når god status i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Mer information om Ystads kommuns vattenplan.

Publicerad 2015-12-07, Uppdaterad 2019-05-14