Natur

I Ystads kommun finns många områden med mycket höga naturvärden, både i ett kommunalt, regionalt skånskt, nationellt och internationellt perspektiv.

Landskapet i kommunen omfattas av bland annat en lång kuststräcka med fina, vidsträckta stränder, mycket tilltalande kuperat backlandskap, Kåsebergaåsen med betesmark i öster och gamla naturbetesmarker med många småvatten och intressant flora i Baldringetrakten.

På dessa sidor kan du få mer information om hur kommunen arbetar med att skydda värdefulla naturområden samt tips på hur du kan upptäcka naturen i Ystad.

Hammars backar

Publicerad 2020-10-01, Uppdaterad 2021-03-25

Kontakt

Andrea Nowag
Kommunekolog
0411-57 73 53