Natur

I Ystads kommun finns många områden med mycket höga naturvärden, både i ett kommunalt, regionalt skånskt, nationellt och internationellt perspektiv.

Landskapet i kommunen omfattas av bland annat en lång kuststräcka med fina, vidsträckta stränder, mycket tilltalande kuperat backlandskap, Kåsebergaåsen med betesmark i öster och gamla naturbetesmarker med många småvatten och intressant flora i Baldringetrakten.

På dessa sidor kan du få mer information om hur kommunen arbetar med att skydda värdefulla naturområden samt tips på hur du kan upptäcka naturen i Ystad.

Hammars backar

Publicerad 2020-10-01, Uppdaterad 2021-07-09

Kontakt

Andrea Nowag
Kommunekolog
0411-57 73 53

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Med rätten att röra sig i naturen följer också krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och andra människor i naturen. Alltså njuta av natuen varsamt och inte förstöra. Läs mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida.

Allemansrätten - en unik möjlighet!

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet för Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige 2012. Syftet med naturvårdsprogrammet är att det ska tjäna som underlag i kommunens plan- och naturvårdsarbete framöver, men också fungera som inspiration och informationskälla om naturen i Ystadtrakten till allmänheten, skolor m.m. Läs mer om Naturvårdsprogrammet här.

 

Rapport rörligt friluftsliv

I Ystads kommun finns många fina områden och naturreservat att besöka för den naturintresserade. Information om dessa finns i rapporten Rörligt friluftsliv.