Aktuellt inom natur och miljö

I Ystads kommun finns både årligt återkommande miljöarrangemang och nya miljöinitiativ.

Nya medarbetare på Avdelningen för Hållbar Utveckling

Avdelningen för Hållbar Utveckling välkomnar våra nya medarbetare och hållbarhetssamordnare Nina Knutsson och Erik Rosenblad som kommer att vara hos oss fram till årets slut. 

 Nya medarbetare på hållbar utveckling

 

Förslag till naturvårds- och rekreationsanpassad skötselplan för stugområdet i Ystads sandskog på remiss

Avdelningen för hållbar utveckling och Tekniska avdelningen gav uppdraget att ta fram en naturvårds- och rekreationsanpassad skötselplan för stugområdet i Ystads sandskog till Ekologigruppen AB efter upphandling. För skötseln av skogen i området fanns tidigare en grön skogsbruksplan från 1999 som dock inte har aktualiserats.

Ekologigruppens förslag är på remiss till och med den 31 augusti 2017. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligt till Ystads kommun, Nya Rådhuset, 271 80 Ystad eller per mail kommunen@ystad.se senast den 31 augusti 2017. Ange diarienummer 2016/94 och ”Skötselplan för stugområdet i Ystads sandskog” på yttrandet/i ämnesraden.

 

Förslag till skötselplan för stugområdet i Ystads sandskog omarbetas för tillfället.

Publicerad 2013-10-14, Uppdaterad 2019-11-18