Energifallets utställning

Ett projekt som genomfördes 2014

        Energifallet 2014

Energifallet och Ystads kommun samarbetar under hösten i en inspirationsserie om energi och hållbar utveckling för kommunens skolor.

Inspirationsserien avslutas med en utställning där elever från Blekeskolan, Backaskolan och Ängaskolan beskriver sina tankar om framtidens energi och hållbar utveckling. Utställningen är öppen för allmänheten på Ystads bibliotek vecka 43-44. Den invigs tisdagen den 21 oktober klockan 9-12 och eleverna kommer då att presenterar sina verk. Hjärtligt välkomna!

Naturskyddsföreningen har med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond arbetat med att sprida läromedlet ”Energifallet” i Skåne. Detta görs i samarbete med Energikontoret i Skåne och kommuners energirådgivare.

Publicerad 2014-10-08, Uppdaterad 2019-06-18