Information om KlimatVardag

KlimatVardag 2012 var ett projekt som gav skånska kommuner möjlighet att på ett tydligt sätt visa engagemang genom att både göra ett bra miljöarbete och samtidigt låta kommuninvånarna bli delaktiga i klimatarbetet. Det var ett folkbildningsprojektet där vi diskuterade och agerade på klimatfrågor på ett sätt som gjorde alla delaktiga.


Klimatproblematiken angår oss alla. Målet med KlimatVardag är att öka kunskapen om hur livsstilen påverkar klimatet och vad vi kan göra för att minska denna påverkan. Hela hushåll, både vuxna och barn deltar vilket gör att projektet lever i deltagarnas vardag och det finns en stor potential för förändringar. Hushållens ökade medvetenhet ger ringar på vattnet och gynnar fler än de aktiva i projektet och deltagarnas ökade kunskap om till exempel kostnadsbesparing och energieffektivisering blir lätt att ta med sig från hemmet till jobbet och kollegorna.

KlimatVardag genomfördes första gången 2010–2011 och blev då ett mycket uppskattat projekt både hos deltagarna och de finansierande kommunerna. De vuxna projektdeltagarna minskade sina koldioxidutsläpp med 1 ton per person.

KlimatVardag drivs av den ideella föreningen Hållbar Utveckling Skåne. För mer information om KlimatVardag eller om föreningens övriga projekt och verksamhet – kontakta verksamhetsledare Helena Thelander, på 0708-93 11 03, helena.thelander@hutskane.se

 

HUT logga

Publicerad 2013-10-01, Uppdaterad 2019-06-18