Projekt Biogas från gräs och tång

Miljöberedningen i Ystad har drivit ett pilotprojekt för att utröna möjligheten att utvinna biogas från gräs och tång.

Syftet med pilotprojektet var att testa möjligheterna att utvinna biogas från gräs och tång. Resultatet av projektet visar klara fördelar med att blanda olika material.

Biogas från tång och gräsklipp - Inledande biogasförsök

 

 

Publicerad 2013-10-01, Uppdaterad 2019-05-29