Rensning av spökgarn på vrak utanför Ystad

Under 2014 pågick ett projekt i havet utanför Ystad som syftar till att rensa vrak från spökgarn. Projektet, som drevs av Håll Sverige Rent och finansieras av Fiskerifonden, pågick under vecka 27 och 32 och utfördes i samverkan med P-Dyk och Ystads kommun.

Varje år förlorar svenska fiskare ca 165 km nät i Östersjöns vatten. Om man förutsätter att övriga Östersjöländer förlorar lika mycket så handlar det om enorma mängder fiskenät som förloras varje år och över tid är det svårt att uppskatta mängderna. I Östersjön finns det också, grovt uppskattat, 100 000 skeppsvrak. Många av vraken antas vara täckta av förlorade fiskegarn i vilka fiskar, tumlare, sälar och sjöfåglar fastnar och går en plågsam död till mötes. Vraken fungerar som rev där en stor mängd arter söker skydd eller lägger ägg. När vraken är inklädda i spökgarn skapas istället en dödsfälla.

Döda fiskar i spökgarn från vrak      Patrik Juhlin från p dyk och Andreas Frössberg från Håll Sverig Rent

Håll Sverige Rent vill, med hjälp av projektet, få större förståelse för hur stort problemet är i Östersjön och under ett par veckor kommer dykningar genomföras kring vrak utanför Ystad. Patrik Juhlin, som driver företaget P-dyk, är en av dem som aktivt arbetar med att rensa vrak från spökgarn. Han har fått uppdraget från Håll Sverige Rent att tillsmmans med fem andra, mycket erfarna dykare, utföra det besvärliga arbetet att rensa vraken och bärga spökgarnen.

Det krävs mer kunskap om vrak och spökgarn, i vilken omfattning de finns och vilka problem de orsakar. Ystads kommun vill bidra till att detta sker och har i projektet ansvaret att se till att spökgarnen tas om hand och destrueras på ett korrekt sätt sedan de väl har tagits iland.

Ambitionen med projektet är att rensa upp till tio vrak. Spökgarnen kommer därefter att åldersbestämmas. Även ursprung och typ av garn ska fastställas så långt det är möjligt.

Förutom att spökgarnen är en dödsfälla för fiskar och andra vattenlevande djur utgör de även en fara för sjötrafik, yrkesfisket och dykare. Även kulturella värden kan skadas när gamla vrak skadas av nät och trålar.

Fem erfarna dykare utför arbetet under ytan

Observera att dykarna som genomför arbetet med spökgarnen är utbildade och mycket erfarna.

Publicerad 2014-07-02, Uppdaterad 2019-05-23