Borttagning av hängask vid Runnerströms torg

Vid besiktning har det visat sig att den gamla hängasken vid Runnerströms torg är utsatt för röta och sprickbildning i stammen och inte går att rädda.

Säkerheten får gå först i detta fall eftersom risken är att det uppstår mycket allvarliga materiella och personliga skador den dag trädet bryts.

Arbetet med borttagningen kommer att genomföras tisdagen den 16 augusti. 

Klicka för besiktningsprotokoll

Bild på hängasken (klicka för större bild)

Hängask

Publicerad 2022-06-09, Uppdaterad 2024-06-22

Kontakt

Tekniska avdelningen

Cilla Persson
Parkchef

cilla.persson@ystad.se