Naturbänkar

Nu har vi på parkenheten påbörjat arbetet med egentillverkade bänkar i naturmaterial (trästock). 

Vi har tagit stockmaterial från avverkningar i Sandskogen och med speciell sågutrustning, har vi lyckats att tillverka så kallade naturbänkar. Några av modellerna har vi anpassat för rörelsehindrade.

 

Arbete med naturbänk
Bild: Arbete med tillverkning av naturmöblerna

Arbete med bänk
Bild: Arbete med tillverkning av naturmöblerna

Bänk vid Skogsparken
Bild: Naturbänk och bord med plats för t ex rullstol vid ena kortsidan

Bänk
Bild: Naturbänk med armstöd

Vid ena kortsidan av bänkbordet kan rörelsehindrade köra in till bordet med sitt hjälpmedel. På andra bänken har vi lagt till ett armstöd, för att underlätta uppstigning för de som har nedsatt rörelseförmåga.

Dessa första och nytillverkade kreationerna finns att beskåda vid Sandskogens boulebanor, Dag Hammarskjölds Park och Kålträdgården vid klostret. Så fort vi får tid över, kommer vi att tillverka fler och placeras ut dessa på våra naturmarker.

Efterfrågan för bänkar utefter gångstigar och gång- och cykelbanor är stor från bland annat våra kommuninvånare.

Publicerad 2022-12-17, Uppdaterad 2024-06-19

Kontakt

Tekniska avdelningen

Cilla Persson
Parkchef

cilla.persson@ystad.se

Karta

Karta över nuvarande och kommande naturbänkar i Dag Hammarskjölds park